ජීවිත කතා

පාරුවේ පුවක්
සොහොන්පල්ලාගේ මතක වස්තුව
ඇමරිකාවේ අවසාන නාසි යුධ සිරකරුවා
මැකී ගිය බකුසු දඩමං 0 - රටඉඳි මතක
මැකී ගිය බකුසු දඩමං 1 - පැරීසිය
මැකී ගිය බකුසු දඩමං 2 - ප්‍රංශ ගම්මානයක්
අමතක නොවන මතක සටහන් - අඹතලේ
හිතේ ඇඳුනු කෙටි කතාවක්
බස්සාගේ පස්සා පැත්තේ අමාරුව
මලබාරි නයිට්ස් සහ ආඩතෝඩ එළුවා
හෝතම්බුවෙක්, ඔරලෝසුවක්, බස්සෙක් සහ බෝට්‍ටුවක්
ගිම්හානයේ ආ අමුත්තා

No comments:

Post a Comment

ඔබට කමෙන්ට් ලෙස, ලින්ක් සහිත පිංතූරයක්/ වෙබ් පි‍ටුවක් දැමීමට අවශ්‍ය නම් පහත වෙබ් සයිට් එකට ගොස් අදාල කෝඩ් එක කොපිකර ගන්න.
link to the code